tel: +38(096) 215 48 18, +38(050) 139 11 42
Email: kopyl0769@gmail.com

Детский оздоровительный комплекс

tel: +38(096) 215 48 18

tel: +38(050) 139 11 42

Email: kopyl0769@gmail.com

Статут комунального закладу

        «ЗАТВЕРДЖЕНО»
        рішення Синельниківської
        районної ради
        від 20.04.2016р. №     – 5/VIІ
        Голова Синельниківської
        районної ради
        ___________Ю.МАРТИНЕНКО
      
    С Т А Т У Т
    комунального закладу
    «Дитячий оздоровчий комплекс «Дніпро»
    Синельниківського району»
    (нова редакція)
      
Ідентифікаційний код 34358970
м. Синельникове
2016 рік

1.Загальні положення
1.1.Комунальний заклад «Дитячий оздоровчий комплекс «Дніпро» Синельниківського району» (далі – оздоровчий комплекс) є позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, який призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей відповідно до державних соціальних стандартів.
1.2. Головною метою дитячого оздоровчого комплексу є : надання якісних послуг з повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.
1.3.Оздоровчий комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативними та правовими актами України та цим Статутом.
1.4.Засновником оздоровчого комплексу та органом управління його майном є Синельниківська районна рада. Оздоровчий комплекс засновано на майні, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Синельниківського району.
1.5.Найменування оздоровчого комплексу: повне – комунальний заклад «Дитячий оздоровчий комплекс «Дніпро» Синельниківського району»; скорочене: КЗ «ДОК «Дніпро» Синельниківського району».
1.6.Місцезнаходження оздоровчого комплексу: 75580, Україна, Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Набережна,12.
1.7. Оздоровчий комплекс є юридичною особою, веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку і штампи зі своїм найменуванням.
1.8.Основними напрямками діяльності закладу є:
- розміщення і проживання дітей для їх оздоровлення і відпочинку;
- організація харчування дітей та інших відпочиваючих;
- організація і проведення спортивних, освітньо-виховних, культурних та інших заходів (семінарів, конференцій, лекцій тощо);
- забезпечення комп’ютерною технікою та надання доступу до комп’ютерних мереж, зокрема Інтернет;
- забезпечення технічним, аудіо, відео та іншим обладнанням;
- організація дозвілля (проведення індивідуальних та групових занять з фізичної культури і спорту, створення умов для організованого та індивідуального туризму та інших видів відпочинку);
- прокат туристичного, спортивного та рибальського обладнання та спорядження;
- надання готельних послуг;
- надання послуг з оренди приміщень та обладнання.

2.Організаційно-правові засади діяльності
2.1.Оздоровчий комплекс діє на підставі цього Статуту, який є новою редакцією статуту, затвердженого рішенням Синельниківської районної ради від 27 квітня  2011 року № 110-6/VІ, а також згідно з Типовим положенням про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 422.
2.2.Оздоровчий комплекс діє на принципах повного господарського розрахунку.
2.3. Засновник оздоровчого комплексу забезпечує його функціонування, надає організаційну, методичну, інформаційну допомогу Забезпечує комплектування інвентарем, технічним та іншим
обладнанням  відповідно  до  державних  соціальних стандартів
оздоровлення та відпочинку дітей.
2.4. Оздоровчий комплекс забезпечує необхідні умови для проживання, харчування, медичного обслуговування, виховання дітей, розвитку їх інтересів та здібностей тощо.
2.5.Оздоровчий комплекс працює сезонно, розміщується у власних стаціонарних приміщеннях. Терміни перебування дітей, підлітків та учнівської молоді в оздоровчому комплексі визначаються закладом з урахуванням місцевих природно-кліматичних умов, вимог Держаних санітарних правил і норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих закладів.
2.6. В оздоровчому комплексі період оздоровчої зміни становить не менш як 21 день, протягом якого дитина отримує послуги  з оздоровлення та відпочинку, а період відпочинкової зміни становить не менш як 14 днів.
2.7. Оздоровчий комплекс приймає на оздоровлення та відпочинок дітей віком від 7 до 18 років, які перебувають у зазначених закладах самостійно. Також можуть бути організовані спеціальні  зміни оздоровлення та відпочинку для дітей віком від 4 до 6 років, які перебувають із батьками або іншими законними представниками. Приймання дітей до оздоровчого комплексу здійснюється з урахуванням віку та стану здоров’я дитини.
3.Порядок прийому дітей до оздоровчого комплексу
3.1.Прийняття дітей та учнівської молоді, дорослих з дітьми, інших категорій населення до оздоровчого комплексу здійснюється на підставі оздоровчої путівки або згідно із завіреними списками, якщо направлення до оздоровчого комплексу проводиться установами і організаціями відповідно до укладених договорів, а також за наявності медичної довідки встановленого зразка про стан здоров’я дитини.
3.2.З урахуванням вікових особливостей та інтересів дітей, учнівської молоді в оздоровчому комплексі створюються загони й групи, наповнюваність яких складає: для дітей 6 – 9 років – 25 осіб; 10 – 14 років – 30 осіб; старших 14 років – 35 осіб.
3.3. Оздоровчо-виховний процес та процес відпочинку в оздоровчому комплексі здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей,
інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей
та стану здоров’я.
3.4. Відрахування дитини з оздоровчого комплексу здійснюється за
бажанням батьків або інших законних представників чи на підставі
медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її перебування в оздоровчому комплексі.
Негайне відрахування дитини із оздоровчого комплексу та
відправлення до місця постійного проживання здійснюється за
рахунок батьків або інших законних представників у разі неодноразового
та/або грубого порушення вимог внутрішнього розпорядку оздоровчого комплексу.
4.Організація оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку, харчування та медичного обслуговування в оздоровчому комплексі
4.1. Працівники   оздоровчого   комплексу    відповідно   до   своїх функціональних повноважень несуть відповідальність  за збереження життя та здоров'я дітей, які перебувають в ньому.
4.2. Надання дітям  та  працівникам  оздоровчого  комплексу медичної допомоги  на  дошпитальному  етапі  та лікування  здійснюється медичними працівниками оздоровчого комплексу.
Надання дітям та працівникам оздоровчого комплексу невідкладної
медичної  допомоги,  зокрема  стаціонарної,   здійснюється територіальним лікувально-профілактичним закладом, закріпленим за оздоровчим комплексом.
4.3. Споруди, будівлі та інші приміщення оздоровчого комплексу повинні  відповідати  санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки.
У кожному приміщенні на видному місці розміщується план евакуації  у  разі  пожежі чи стихійного лиха, затверджений директором оздоровчого комплексу.
4.4. Оздоровчий комплекс забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку, із дотриманням
вимог щодо якості та безпеки продукції, визначених нормативними
документами.
4.5. Оздоровчий  комплекс може організовувати роботу гуртків, груп та інших  творчих  об’єднань  за межами  закладу  у місцях, призначених для перебування дітей (спортивні бази, стадіони тощо).
4.6. В оздоровчому  комплексі створюються безпечні умови перебування
дитини,  забезпечується  охорона  її  життя  і  здоров'я,  особистого  майна, надання медичної допомоги, страхування від нещасного випадку, виконання освітніх програм, організація  змістовного дозвілля тощо.
5. Управління оздоровчим комплексом та кадрове забезпечення
5.1.Управління оздоровчим комплексом в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює його засновник – Синельниківська районна рада.
До компетенції засновника відносяться:
- затвердження Статуту оздоровчого комплексу;
- призначення та звільнення директора оздоровчого комплексу;
- прийняття рішень щодо реорганізації чи ліквідації оздоровчого комплексу;
- вирішення питань щодо продажу, приватизації, передачі майна оздоровчого комплексу в оренду, концесію, під заставу та надання дозволу на здійснення інших операцій, які можуть призвести до відчуження майна комплексу.
5.5.Безпосереднє керівництво  та контроль за діяльністю оздоровчого комплексу здійснює його керівник – директор, який призначається і звільняється з посади засновником.
Директор оздоровчого комплексу:
- подає на затвердження власнику штатний розпис оздоровчого комплексу, який узгоджується з Синельниківським районним відділом освіти відповідно до типових штатів персоналу дитячих оздоровчих закладів, а також з урахуванням специфіки, обсягів і конкретних умов його роботи;
- затверджує календарний план роботи оздоровчого комплексу;
- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання;
- забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів;
- організовує оздоровчо-виховний процес, забезпечує створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей;
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил техніки безпеки;
- представляє інтереси оздоровчого комплексу на підприємствах, установах та організаціях;
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами оздоровчого комплексу;
- укладає договори з юридичними та фізичними особами, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства, має право першого підпису;
- вживає заходів заохочення та дисциплінарного впливу до працівників оздоровчого комплексу;
- затверджує посадові інструкції працівників закладу, забезпечує ознайомлення їх з умовами праці, правилами внутрішнього трудового розпорядку;
- організовує інструктаж працівників оздоровчого комплексу з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил а також надання першої невідкладної допомоги;
- затверджує режим дня з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог і фізіологічних особливостей дітей різного віку та правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників закладу;
- звітує перед засновником про результати діяльності оздоровчого комплексу;
- несе відповідальність за виконання покладених на оздоровчий комплекс завдань та за результатами фінансово-господарської оздоровчого комплексу.
5.6. У оздоровчому комплексі утворюється педагогічна рада, яку
очолює директор оздоровчого комплексу.
Педагогічна рада оздоровчого комплексу:
- розробляє календарний план роботи;
- розглядає питання щодо поліпшення роботи оздоровчого комплексу;
- аналізує роботу членів педагогічного колективу;
- підбиває підсумки оздоровчих, відпочинкових змін;
- приймає рішення про відрахування дітей із дитячого закладу за порушення вимог внутрішнього розпорядку.
5.7. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб
оздоровчого комплексу. Засідання педагогічної ради проводяться у разі
потреби, але не рідше ніж один раз на зміну.
5.8. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту.
5.9. Лікарі та медичні працівники, які направляються на роботу
в дитячі заклади, повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку
та стаж практичної роботи не менш як три роки.
5.10. Для роботи в дитячих закладах в літній період та під час
канікул можуть залучатися студенти педагогічних, медичних та інших
навчальних закладів.
5.11. Під час оформлення на роботу працівники оздоровчого комплексу проходять інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму,
запобігання нещасним випадкам з дітьми.
5.12. З директором оздоровчого комплексу головою районної ради  укладається трудовий договір. Трудові правовідносини з іншими працівниками оздоровчого комплексу регулюються чинним законодавством та колективним договором.
5.13.Умови і розміри оплати праці працівників оздоровчого комплексу визначаються відповідно до чинного законодавства України. Працівники оздоровчого комплексу, які за посадовими обов’язками і характером роботи повинні перебувати на території оздоровчого комплексу цілодобово і безпосередньо працюють з дітьми, забезпечуються безоплатним помешканням і пільговим харчуванням згідно колективного договору.
6. Учасники процесу оздоровлення  та відпочинку в оздоровчому комплексі
6.1. До учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей належать діти, їх батьки або інші законні представники, працівники оздоровчого комплексу,  представники  засновника  оздоровчого комплексу, представники професійних спілок та інших об'єднань громадян.
6.2. Працівники оздоровчого комплексу мають право на:
- внесення пропозицій  щодо  поліпшення  оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку;
- вибір форм  підвищення  кваліфікації,  необхідної  для продовження трудової діяльності у такому закладі;
- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування оздоровчого комплексу, у заходах, пов'язаних з організацією
оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку;

- вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;
- соціальне  та  матеріальне   заохочення   за   сумлінне   виконання покладених обов’язків;
- об’єднання   у   професійні    спілки,   участь    у    громадських організаціях, діяльність яких не заборонена законодавством.
6.3. Працівники оздоровчого комплексу зобов'язані:
- педагогічні  та  медичні – перед початком роботи  пройти  спеціальну   підготовку в порядку, встановленому чинним законодавством;
- під час прийняття на роботу подати документ про проходження обов’язкового медичного огляду, який дає право працювати  з дітьми та
медичну книжку встановленого зразка;
- дотримуватися  вимог  статуту  оздоровчого  комплексу,  виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
- берегти  життя  та  здоров'я дітей, захищати  їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
- виконувати накази і розпорядження директора оздоровчого комплексу.
6.4. Діти під час перебування в оздоровчому комплексі мають право:
- на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права
дитини, на охорону життя, здоров’я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переконань;
- на   кваліфіковану   медичну  допомогу  в   разі   захворювання   або травмування;
- самостійно  обирати   види   діяльності,  дозвілля,  участь  в  освітніх, оздоровчих програмах та програмах відпочинку;
- отримувати зазначені в путівці послуги з оздоровлення та відпочинку, зокрема платні;
- на раціональне харчування;
- брати участь в управлінні оздоровчим комплексом;
- звертатися  до  адміністрації  оздоровчого  комплексу  для  отримання
інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;
- у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих
заходів, зокрема заміни вихователя.
Діти під час перебування в оздоровчому комплексі зобов'язані
виконувати правила внутрішнього розпорядку.
6.5. Батьки або інші законні представники дітей мають право:
- ознайомитися із статутом оздоровчого комплексу, правилами перебування дитини у  закладі,  змістом  освітніх, оздоровчих, медичних програм або програм відпочинку, в яких братиме участь дитина;
- захищати права та законні інтереси дитини;
- звертатися до адміністрації дитячого закладу, його засновника, органів  виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування, утворених ними комісій, інших органів з питання поліпшення роботи оздоровчого комплексу.
6.6. Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:
- забезпечити  дитину  на  час  перебування  в  оздоровчому  комплексі необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;
- провести з дитиною  превентивну  роботу  із запобігання шкідливим звичкам;
- забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;
- подавати інформацію працівникам оздоровчого комплексу, особам, які
супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;
- відвідувати  дитину в оздоровчому комплекс і та у строк, визначений у путівці, забрати її з оздоровчого комплексу;
- відшкодувати   заподіяні   оздоровчому  комплексу   збитки  внаслідок
недисциплінованої поведінки дитини;
- у разі прийняття рішення адміністрацією оздоровчого комплексу про дострокове відправлення дитини до місця постійного проживання за порушення вимог внутрішнього розпорядку оздоровчого комплексу та у разі неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з оздоровчого комплексу відшкодувати витрати, понесені оздоровчим комплексом, на супроводження дитини до місця постійного проживання.
6.7. В  оздоровчому   комплексі    можуть   функціонувати   методичні об’єднання, до складу яких входять учасники  оздоровчо- виховного процесу та процесу відпочинку та спеціалісти певного професійного напряму.
7. Фінансово-господарська діяльність  та матеріально-технічна
база оздоровчого комплексу
7.1.Фінансово-господарська діяльність оздоровчого комплексу
провадиться відповідно до його статуту та законодавства.
7.2.Матеріально-технічна база оздоровчого комплексу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні на праві господарського відання.
7.3.Основною формою господарської діяльності оздоровчого комплексу є надання соціальним замовникам в особі підприємств, установ, державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, окремих громадян послуг з оздоровлення й відпочинку дітей та учнівської молоді, дорослих з дітьми, інших категорій населення, а також послуг з сімейного відпочинку.
7.4.Джерелами фінансування оздоровчого комплексу є:
- кошти державного та місцевих бюджетів;
- кошти отримані з державного бюджету України, як дотація на здешевлення вартості путівок для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності юридичних і фізичних осіб, громадських організацій, фондів, асоціацій і благодійні пожертвування;
- кошти профспілкового бюджету та бюджету соціального страхування;
- плата батьків за путівки;
- прибутки, отримані від господарської діяльності, від надання оздоровчих послуг;
- кредити банків та інших кредиторів;
- інші надходження, не заборонені законодавством.
7.5.Оздоровчий комплекс відповідно до чинного законодавства та цього Статуту у процесі фінансово-господарської діяльності має право:
- самостійно розпоряджатися коштами, які надійшли на його рахунок у процесі провадження фінансово-господарської діяльності;
- розвивати власну матеріально-технічну базу;
- володіти, користуватися й розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;
- використовувати земельну ділянку, на якій він розташований, виключно за призначенням;
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав.
7.6. Вартість путівки до оздоровчого комплексу визначається закладом на підставі діючих нормативно-правових актів та чинного законодавства, виходячи з конкретних умов регіону та можливостей оздоровчого комплексу.
8. Звітність та контроль за діяльністю оздоровчого комплексу
8.1.Оздоровчий комплекс здійснює ведення діловодства, веде поточний і бухгалтерський облік своєї роботи, статистичну звітність у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.
8.2.Директор оздоровчого комплексу по закінченню оздоровчого сезону звітує перед засновником про ефективність використання комунального майна та про результати діяльності закладу.
8.3. Інвентаризація майна та ревізія фінансово-господарської діяльності оздоровчого комплексу здійснюється по закінченні оздоровчого сезону з ініціативи засновника.
8.4.Відповідно до чинного законодавства, оздоровчий комплекс безоплатно користується приміщеннями, майном, обладнанням та земельною ділянкою, на якій він розташований.
8.5.Перед початком оздоровчого сезону оздоровчий комплекс приймається в експлуатацію в порядку, визначеному чинним законодавством України.
8.6. План підготовки оздоровчого комплексу до нового оздоровчого та відпочинкового періоду затверджується розпорядженням голови районної ради.
8.7. Формою контролю за діяльністю оздоровчого комплексу є державна атестація, яка проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством.
9. Міжнародне співробітництво
9.1. Оздоровчий комплекс за наявності відповідної матеріально-технічної та методичної бази за погодженням засновника може брати участь у міжнародних заходах щодо оздоровлення та відпочинку дітей, укладати договори стосовно надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям й громадянам іноземних держав.
10.Припинення діяльності оздоровчого комплексу
10.1.Припинення - ліквідація та реорганізація оздоровчого комплексу здійснюється за рішенням засновника за погодженням з центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, молоді та спорту відповідно до чинного законодавства України.
10.2.У разі ліквідації оздоровчого комплексу його основні фонди і майно використовуються за рішенням засновника.
10.3.Оздоровчий комплекс припиняє свою діяльність у встановленому законодавством порядку і вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
11.Внесення змін та доповнень до Статуту
11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції, затверджуються засновником, та набувають юридичної сили після державної реєстрації.